make your own website for free
 

CULTURELE DIVERSITEIT
VAN INSPIRATIE
NAAR BUSINESS CASE

ONT-MOETEN

Het ONT-MOETEN van jezelf en de ONT-MOETING binnen de organisatie om vervolgens de samenleving te kunnen ONT-MOETEN.

VERBINDEN

Vanuit de ont-moeting komen tot een duurzame VERBINDING vanuit jouw identiteit met de organisatie en vervolgens met de samenleving.

WEDERZIJDS LEREN

Het leren verstaan van elkaars taal zodat
WEDERZIJDS LEREN een natuurlijk gevolg is van een respectvol dialoog.

BORGEN

Het BORGEN van afspraken:
Wat gaan we doen en welke beleidskeuzes zijn hiervoor noodzakelijk

MONITOREN

Door de voortgang van de ingeslagen weg te blijven MONITOREN kan er worden bijgestuurd waar nodig of gewenst.
 

DE BLAUWE BIOTOOP

Een reisgids op weg naar een cultuurdiverse kwaliteitssamenleving in Zorg en Welzijn

INFO & BESTELLEN

"Een duurzame verbinding met de kleurrijke en diverse samenleving vereist verbinding met jezelf.

Maar ook binnen en mét de organisatie waar je werkt.

Daarbij is het MOETEN niet succesvol gebleken, maar het NIET-MOETEN (oftewel ONT-MOETEN) des te kansrijker.

Daarmee zijn de 5 interventies hierboven de absolute basis voor een duurzame, identiteitsgebonden zorg- en dienstverlening."

 


- Jos Artz

 

JOS ARTZ

Adviseur
Trainer
Spreker
Ontwikkelaar
Auteur (De Blauwe Biotoop)