web page maker
 

Kwaliteit van ZORG
begint bij
kwaliteit van LEVEN

DE ZES KERNWAARDEN VAN VARIIS

1. UNICITEIT

Niemand is gelijk, ieder is uniek en verschillend.


 

 

2. GELIJKWAARDIGHEID

Iedereen is gelijkwaardig.


 

 

3. DIVERSITEIT ALS MEERWAARDE

De culturele en etnische verschillen van personen vormen een essentiële meerwaarde binnen teams, organisatie en samenleving.


 

 

4. IDENTITEIT ALS VOORWAARDE

Het behouden, versterken en presenteren van de eigen identiteit is voorwaarde voor de verbinding tussen mensen, groepen en systemen.


 

 

5. DUURZAME VERBINDING

Diversiteit in cultuur en structuur binnen teams en organisaties zijn fundamenten voor een duurzame verbinding met de samenleving.


 

 

6. GEEN EIGENDOM

VARIIS is eigendom van ieder die de kernwaarden onderschrijft en toepast in de samenleving.

Er kan derhalve geen uniek eigendomsrecht of intellectueel eigenaarschap op worden geclaimd. 

HET VARIIS-PROGRAMMA

WAT IS HET?

Het VARIIS-programma focust op het duurzaam verbinden van (zorg)organisaties, burger en gemeente.
Diversiteit is een feit. De daarmee gepaard gaande stijgende zorgkosten zijn dat ook. Hopen dat dit misschien zal overwaaien is niet realistisch. Leren omgaan met de snel veranderende zorgvraag is dat wel.
 
Door alle lagen (van bestuurder tot burger) bij het programma te betrekken, wordt een solide business case gecreëerd. Resultaten worden meetbaar en geldstromen worden daarmee stuurbaar. Een vereiste voor een succesvolle organisatie.
 
Het borgen van de nieuwe inzichten en vooruitgang zorgen daarbij voor een stabiel beleid waar zowel zorggever als zorgvrager structureel profijt van hebben.

WAAROM HEB IK HET NODIG?

Een (zorg)organisatie waarvan personeels- en cliëntenbestand overwegend ‘wit’ is, zal niet (voldoende) zijn voorbereid op de nabije toekomst.
Het uitstellen van structurele maatregelen maakt de oplossing onvermijdelijk ingewikkelder, tijdrovender en daarmee duurder.
 
Identiteitsgebonden zorg is geen bijzaak. Het is inmiddels niet alleen meer een uitgangspunt, maar ook een gemeentelijke verantwoordelijkheid geworden. Het juiste inzicht bepaalt hierbij het succes van het beleid.
Het tijdig en kundig bijsturen van dit beleid geeft vertrouwen aan de burger en de medewerker. En beiden zijn uiteraard noodzakelijk voor de toekomst van iedere organisatie.

WAT LEVERT HET ME OP?

Het VARIIS-programma zorgt voor een gezamenlijk denk- taal- en werkkader. Een relatie waarin zorgvragers en zorggevers elkaar begrijpen én aanvullen.
Medewerkers ervaren een comfortabele werkomgeving en cliënten een ontspannen woonomgeving.
 
Onderling begrip voorkomt stress en vergroot de kwaliteit van werk en leven. Hierdoor worden onnodig hoge zorgkosten voor zowel gemeenten als organisaties voorkomen.

EN WAT NOG MEER?

De resultaten van het VARIIS-programma zijn structureel.
Het is geen tijdelijke oplossing waarbij iedereen na afloop weer zijn of haar eigen weg gaat.
 
Door duurzaam te verbinden en vervolgens te borgen, blijft de kwaliteit en kennis behouden. Het leerproces wordt hierdoor van binnenuit voortgezet, uitgebreid en verankerd in de organisatie.
 

PROJECT VARIIS APELDOORN


Op maandag 3 Juli was de kick-off bijeenkomst van het Kennisplatform VARIIS Apeldoorn.


 

 

Aanwezigen waren burgers, zorgaanbieders en de Gemeente.

Wethouder Paul Blokhuis verzorgde de opening en deed een oproep aan de zorgorganisaties binnen Apeldoorn zich aan te sluiten bij het VARIIS-proces.


 

 

Bezoek de website van het kennisplatform door op onderstaande knop te klikken.


 

 

Geef hier uw mening, deel uw kennis en ondersteun daarrmee de ontmoeting en verbinding binnen Apeldoorn !

Paul Blokhuis

Wethouder | Gemeente Apeldoorn

"Er is een stevige maar vooral noodzakelijke slag geslagen.
Ik ben dan ook erg blij dat de gemeente Apeldoorn in samenwerking met Artz Advies, De Goede Zorg en ’s Heeren Loo met VARIIS een eerste aanzet heeft gedaan om hierin een verandering op gang te brengen."

Jan te Loeke

Regiodirecteur | 's Heeren Loo Apeldoorn

"Apeldoorn is een kleurrijke samenleving waar een ieder zich thuis kan voelen.
Juist daar willen wij als ’s Heeren Loo via VARIIS, samen met de gemeente Apeldoorn en de Goede Zorg, een belangrijke bijdrage aan leveren."

Bert Blaauw

Directeur-bestuurder | De Goede Zorg

"De Goede Zorg draagt culturele diversiteit hoog in haar vaandel.
Wij waren dan ook graag bereid om mee te doen met het mooie project Kwaliteit van leven verbindt Apeldoorn, onder de naam VARIIS."

Erna ten Have-Weustenenk

Directeur-bestuurder | De Goede Zorg

"Na de training hebben de deelnemende collega’s hun bevindingen gepresenteerd aan het managementteam.
Om het niet alleen bij goede ideeën te houden, is er nu de werkgroep ‘VaRiwis’ opgericht om de ideeën handen en voeten te geven.."

Greet Bouman

Directeur-bestuurder | Stimenz

"Stimenz maakt werk van welbevinden, burgerkracht en buurtkracht.
Wij dragen graag bij aan krachtige bewoners in krachtige en leefbare wijken waarin diverse culturen prettig samenleven. Iedereen telt mee!
Daarom hebben wij ons aangesloten bij Variis." 

DE VARIIS-PROGRAMMALIJN OP MAAT

Alhoewel het natuurlijk effectiever is om het volledige VARIIS-programma te doorlopen, bestaat daarnaast ook de mogelijkheid om te kiezen voor een verkort programma op maat.

 

Neem contact met mij op om samen te bekijken wat voor u de beste optie is.