how to design your own website for free

PROGRAMMA | TRANSCULTURELE DIVERSITEIT

Het programma Trans Culturele Diversiteit doorbreekt de klassieke wijze van werken met vier ‘ingrepen’ en draagt daarmee fundamenteel bij tot het nemen van de juiste beslissingen.

Teleurstelling
Er zijn talrijke teleurstellende verlieservaringen. Echter, daar waar het wél goed gaat, zien we een aantal voorwaarden vervuld. Zo zien we altijd dat er geïnvesteerd is in het daadwerkelijk ont-moeten. Niet omdat het MOET… maar juist omdat het ONT-MOET! Dat is de eerste ‘ingreep’.

Resultaat
U bent als deelnemer in staat om, vanuit uw persoonlijk aandeel en uw verbinding met uw organisatie, door andere inzichten en erva-ringsmomenten het management van constructief advies te voorzien.

VARIIS APELDOORN
Proces, Resultaten & Vervolg

Op 2 maart 2015 vond in de Stadhuis-Raadszaal van Apeldoorn de presentatie van Project VARIIS plaats.
Tijdens deze bijeenkomst werden het doorlopen proces, de eerste resultaten en het vervolg gepresenteerd.

De sprekers deze avond waren o.a.:
Paul Blokhuis (wethouder gemeente Apeldoorn)
Mohammed Benzakour (publicist, columnist, schrijver)
Bert Blaauw (Directeur, bestuurder | De Goede Zorg)
Jan te Loeke (Directeur | 's Heeren Loo)
Jos Artz (ArtzAdvies | Projectleider VARIIS-Apeldoorn)

Tijdens deze avond werden de eerste exemplaren van de publicatie Programma (Trans)Culturele Diversiteit | Proces, Resulaten & Vervolg door wethouder Paul Blokhuis uitgereikt.

VARIIS | MAGAZINE
Identiteitsgebonden Lokale Hulpverlening
Probleem & Oplossing

Het VARIIS-magazine voor zorgorganisaties en gemeenten werd in opdracht van Symion en in samenwerking met Artz Advies en Connettersi gerealiseerd.

Op verfrissende wijze wordt hierin uiteen gezet wat precies het probleem is met betrekking tot de indentiteitsgebonden lokale hulpverlening.

Uiteraard wordt hierbij ook aangegeven wat de oplossing voor dit probleem kan zijn.Een verhelderende publicatie die u nieuwe verhelderende inzichten verschaft op de huidige problematiek binnen deze specifieke zorg.

DIT MAGAZINE IS NIET MEER VERKRIJGBAAR

ARTIKELEN

DIVERSITEIT IN DE ZORG? DOE MAAR GEWOON!

Multicultureel werkt het beter in de zorg.

Vele projecten binnen o.a. de zorg en onderwijssector richten zich op werving en selectie van medewerkers met een multiculturele achtergrond.

HOUTHAKKERS IN DE ZORG

Wellicht kent u het vaak gebruikte voorbeeld...
Een houthakker staat een boom om te hakken. Dát is zijn taak en daartoe is hij gespecialiseerd, gecertificeerd en gemotiveerd. In het zweet des aanschijns doet hij zijn werk, maar het vordert traag.

WIE DURFT KLEUR TE BEKENNEN

Voldoet het competentieprofiel van de sollicitant niet aan een functie in de Zorg?
Haar cv voldoet aan de vereisten voor de functie. Aangezien wij graag meer medewerkers met een allochtone achtergrond willen inzetten vanwege ons ‘verkleurend’ klantenbestand.